Arla Foods

Global Finance Strategy 2020
Et flerårigt transformationsprogram med fokus på at flytte den globale finansfunktion i Arla til et nyt plateau.

Koncernledelsen i Arla ønskede i 2010 at udvikle en markant stærkere global økonomi- og finansfunktion. Funktionens mission var dels at bygge fundamentet til en forventet (og senere realiseret) fordobling af virksomhedens størrelse, dels at nytænke og opgradere organisationens performance-dialog med forretningen.

I 5 år havde jeg fornøjelsen af at arbejde tæt sammen med Jakob, hvor han spillede en afgørende rolle i arbejdet med at co-designe og facilitere udviklingen
af finansorganisationens øverste
ledelsesteam. Det blev en enestående succes’.

Frederik Lotz, CFO for Arla koncernen (2010-15)