Dansk Byggeri

Fremtidens Dansk Byggeri
Et strategiforløb med den samlede bestyrelse og direktion med fokus på
at styrke Dansk Byggeris fortsatte relevans, politiske gennemslagskraft og      position som erhvervsorganisation.

‘Direktionen i Dansk Byggeri initierede i 2018 en strategiproces med fokus på afdækning af muligheder og udfordringer baseret på en faktabaseret omverdensanalyse og forskellige scenarier for fremtidens Dansk Byggeri – alene eller sammen med andre.

Jakob
faciliterede med sikker hånd en fremadskrivende og positiv proces
med en intensiv involvering af den samlede bestyrelse og direktion,
der mundede ud i et klart og veldokumenteret beslutningsgrundlag
for den efterfølgende fusion med Dansk Industri’.

Lars Storr-Hansen, Adm. direktør for Dansk Byggeri (2008-2021)